KHOA NÔNG LÂM

Trường Đại học Đà Lạt

menu_book

2

Chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nông nghiệp công nghệ cao

business

10

Trường đại học và tổ chức nước ngoài có hợp tác đào tạo với Khoa

people

70%

Giảng viên được đào tạo ở nước ngoài

school

90%

Sinh viên có việc làm sau một năm ra trường

 THÔNG TIN TUYỂN SINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Các chương trình được xây dựng theo chuẩn đầu ra CDIO, có tham khảo và kế thừa từ các chương trình tiên tiến trên thế giới, đồng thời phát triển theo thế mạnh nông nghiệp vùng Đà Lạt và Tây Nguyên.


Nông học
Chương trình đào tạo ngành Nông học cung cấp kiến thức và kỹ năng cho toàn bộ quá trình trồng và chăm sóc cây cho đến marketing sản phẩm.

Công nghệ sau thu hoạch
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sau thu hoạch hướng đến giải quyết các vấn đề về sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

 

HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Các phòng thí nghiệm tại Khoa Nông Lâm - Trường Đại học Đà Lạt được trang bị đầy đủ các dụng cụ và thiết bị để đảm bảo việc thực hành và nghiên cứu khoa học của sinh viên

  • BẢO VỆ THỰC VẬT
  • NÔNG HOÁ - THỔ NHƯỠNG
  • VI SINH NÔNG NGHIỆP
  • ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
  • BẢO QUẢN NÔNG SẢN
  • CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  • NHÀ KÍNH
  • CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT
  • LED PLANT FACTORY

KHOA NÔNG LÂM
Trường Đại học Đà Lạt

place Nhà A5 - 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
call 0263 3834 051
email khoanonglam@dlu.edu.vn

Top