HOẠT ĐỘNG KHOA

Thông báo lịch thi dự kiến học kỳ 1 đợt 2 năm học 2016-2017

Lịch thi dự kiến đợt 2 của học kỳ 1, năm học 2016-2017. Sinh viên xem tại file đính kèm!

Lich thi HK I (16-17) Khoa NLam đợt 2.xlsx

Các tin khác