THÔNG BÁO MỚI

Những vấn đề liên quan đến việc đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2016-2017

Hiện nay, hệ thống đăng ký học phần có những thay đổi, vì vậy yêu cầu sinh viên phải đọc kỹ hướng dẫn đăng ký học phần trước khi đăng ký. Ngoài ra, để đăng ký thành công, sinh viên cần chú ý các điểm sau:

1. Sinh viên đăng ký học kỳ này, vào mục đăng ký theo kế hoạch

Sinh viên học lại cùng K38 và K39 vào mục Đăng ký học lại

Sinh viên học lại cùng K40 vào mục Đăng ký học lại theo CDIO

2. Để đăng ký học lại cùng theo CDIO thì sinh viên phải biết mã học phần. Để biết mã học phần sinh viên phải tra mã học phần online hoặc nhìn vào bản kế hoạch giảng dạy cho 2 ngành dành cho K40 ở phía dưới. Lưu ý, nếu bậc đại học thì chữ D cuối cùng, cao đẳng thì mã học phần chữ C cuối cùng. Ví dụ môn Những NLCB của CN MLN 2 thì bậc đại học là LC1002D, cao đẳng là 1002C.

Đặc biệt: Môn sinh học dạy cho Khoa mình là SH1002 nhé, trong file PDF tải lên bị nhầm là SH1003

3. Sinh viên tham khảo thêm quy định học phần tương đương giữa các khóa K39 trở về trước và K40 để tham khảo. Hiện nay, cô Loan đã tải qui định tương đương cho ngành Nông học. Sinh viên có thắc mắc về đăng ký tương đương thì liên lạc cô Nguyễn Thị Thăng Long và Trần Thị Minh Loan là trưởng bộ môn của 2 ngành.

Sinh viên tải các file đính kèm tại đây.

Qui đinh học phần tương đương1.pdf

 Danh muc HPTD giua CT cu va CT CDIO.pdf

 KHGD học kỳ 2 NH.pdf

KHGD- Hocjky 2CNSTH.pdf

 

Các tin khác