THÔNG BÁO MỚI

LỊCH THI TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN

Lịch thi tiếng anh đanh cho các khoa không chuyên ngoại ngữ.

Vui lòng xem tại file đính kèm!

Tieng Anh 1.2017 (1).xls

 

Các tin khác