HOẠT ĐỘNG KHOA

Tuyển dụng Thực tập viên của công ty PAN-Group.

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN hiện nay là một trong các công ty hàng đầu trong lĩnh vực Nông nghiệp và Thực phẩm tại Việt Nam với tổng tài sản hợp nhất xấp xỉ 4,000 tỷ đồng. Tập đoàn PAN hiện nay đang sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp các công ty hàng đầu với uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm như: Công ty gióng cây trồng Trung Ương, Công ty CP chế biến hàng xuất khẩu Long An, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre, Công ty Cổ phần Bibica và Công ty CP PAN_SALADBOWL.

Hiện nay, công ty có nhu cầu tuyển dụng Thực tập viên của công ty PAN-Group. Thực tập viên sẽ được công ty sẽ đào tạo 6 tháng tại trang trại do chuyên gia ở Nhật sang, thời gian thực tập các bạn sẽ được nhận lương và nếu làm tốt sẽ được nhận lại ở vị trí quản lý trang trại của công ty.

Các bạn sinh viên đã tốt nghiệp có nhu cầu xin đọc kỹ tại file đính kèm.


Thông báo Thực tập viên Quản Trị Nông trại.pdf

Các tin khác