Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU KHOA NÔNG LÂM

Căn cứ Quyết định số 3585/QĐ-BGD&ĐT-TCCB của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ngày 07/07/2003 cho phép Trường Đại học Đà Lạt thành lập 6 khoa mới, trong đó có Khoa Nông Lâm dựa trên cơ sở của Ban Kinh Tế Nông Lâm.

Căn cứ Quyết định số 8423/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/12/2004 cho phép Trường Đại học Đà Lạt được mở ngành Công nghệ sau thu họach trình độ cao đẳng. Căn cứ vào Quyết định số………………… của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 24/12/2004 cho phép Trường Đại học Đà Lạt được mở ngành Công nghệ sau thu họach trình độ đại học và liên thông.

Chương trình đào tạo ngành Nông học và Công nghệ sau thu hoạch nằm trong chiến lược phát triển chung của trường nhằm ổn định và tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh Tây nguyên, Đông Nam bộ và Duyên hải Nam Trung bộ.

1. Mục tiêu

Mục tiêu của Khoa Nông Lâm là đào tạo cán bộ kỹ thuật ở bậc đại học, cao đẳng và liên thông; nghiên cứu khoa học và dịch vụ, chuyển giao công nghệ; phát triển nguồn lực về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, Đông Nam bộ và cả nước.

2. Chuyên ngành đào tạo

Hiện nay, khoa có 2 bộ môn: Nông học và Công nghệ sau thu hoạch với 3 bậc đào tạo (Đại học, Cao đẳng và Liên thông)

Khoa Nông Lâm đang quản lý hệ thống nhà kính, vườn thực nghiệm, kho lạnh và các phòng thí nghiệm: Công nghệ giống thực vật, Công nghệ sau thu hoạch, Nông hóa, Bảo vệ thực vật, Sinh lý – Sinh hóa, Phòng thí nghiệm dự án Sinh học – Nông nghiệp, phòng thí nghiệm Lâm sinh, Phòng thí nghiệm Plant LED Factory phục vụ cho việc nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm và thực hành nông học và công nghệ sau thu hoạch.

3. Số lượng giảng viên cơ hữu/ tổng số sinh viên

Khoa Nông Lâm đã có 18 cán bộ giảng dạy (01 Phó Giáo sư, 02 Tiến sỹ, 06 Nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, 8 Thạc sỹ), và 01 kỹ thuật viên (học viên cao học).

Bên cạnh đó, Khoa Nông Lâm có sự hợp tác nghiên cứu và giảng dạy của các chuyên gia đến từ các Trường đại học HAS, Wageningen của Hà Lan, Viện Instituut voor Landbouw – en Visserijonderzoek Institute for Agricultural and Fisheries Research Plant và trường đại học Ghent của Bỉ. Các giáo sư tình nguyện đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc là những giáo sư đầu ngành về nông nghiệp. Khoa Nông Lâm còn có mối quan hệ gắn kết với các cán bộ giảng dạy có trình độ và chuyên môn cao từ các Khoa, Phòng trong nhà trường cũng như mời các cán bộ dày dạn kinh nghiệm về thực tiễn từ các cơ quan trong và ngoài Tỉnh, các doanh nghiệp để triển khai tốt chương trình đào tạo cũng như đáp ứng được mục tiêu đào tạo của Nhà Trường nói chung và của xã hội nói riêng.

Từ năm 2003 đến nay, Khoa Nông Lâm đã đào tạo được 12 khóa, gồm 1.250 sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đang công tác tại nhiều cơ quản lý nhà nước và doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho ngành nông nghiệp ở Việt Nam. Hiện tại, qui mô đào tạo của Khoa Nông Lâm sẽ ổn định từ 300 – 400 sinh viên hệ chính quy cho 3 ngành nói trên.

4. Các hướng nghiên cứu khoa học chính

Hiện nay, Khoa Nông Lâm có thể hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực sau:

  1. Sản xuất rau an toàn;
  2. Thủy canh;
  3. Nhân giống nuôi cấy mô thực vật;
  4. Bảo tồn giống;
  5. Quản lý chuỗi cung cấp;
  6. Bảo quản rau hoa quả tại địa phương;
  7. Tư vấn về sản xuất ra an toàn và công nghệ sau thu hoạch hoặc mở các lớp đào tạo ngắn hạn về nuôi cấy mô và HACCP;
  8. Thực hiện các phân tích nông hóa thổ nhưỡng;
  9. Tham gia các nghiên cứu quản lý tuyến trùng trên cây cà phê và rau;

Cán bộ trong Khoa đã và đang triển khai 4 đề tài, dự án thuộc cấp Bộ, cấp Nhà nước, 3 đề tài cấp Viện, 2 đề tài, dự án cấp Tỉnh, 29 đề tài cấp cơ sở và liên kết nghiên cứu theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, quản lý dịch hại tổng hợp cũng như bảo tồn và nhân rộng các giống cây trồng của tỉnh bao gồm các giống cúc, địa lan, phong lan, lily, khoai tây, dâu tây, các giống rau; các loài cây rừng như trà mi, đổ quyên; các loài cây thuốc quan trọng khác như sâm Ngọc Linh, đẳng sâm, …. Cán bộ trong Khoa đã viết và xuất bản hơn 80 bài báo, trong đó có hơn 26 bài báo quốc tế, một số sách tham khảo về lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ thực vật, công nghệ sau thu hoạch cho dự án dạy nghề (VTEP). Tổ chức nghiên cứu khoa học cho sinh viên đã thực hiện được 21 đề tài.

5. Các mối quan hệ hợp tác quốc tế

Hiện nay, Khoa Nông Lâm đã có quan hệ hợp tác với nhiều viện, trường đại học ở Hà Lan, Hàn Quốc, Bỉ, Nhật Bản, ... Bên cạnh những dự án trong nước, cán bộ giảng dạy và sinh viên đang tham gia trực tiếp với các dự án ngoài nước:

-          Tăng cường năng lực nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển Nông Lâm nghiệp ở Đà Lạt – Lâm Đồng giai đoạn 2005 – 2006; Tăng cường năng lực nghiên cứu giống cây rau và hoa ở Đà Lạt – Lâm Đồng giai đoạn 2007 – 2008; Hỗ trợ nghiên cứu bảo tồn các giống cây trồng có giá trị ở Việt Nam giai đoạn 2009 – 2011 của Hàn Quốc.

-          Bổ trợ và nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuỗi cung ứng rau tại Việt Nam bao gồm Project Based Learning (2010 – 2011); HortiDalat (2014 – 2016) và Fresh Academy (2015 – 2017) do Chính phủ Hà Lan tài trợ cùng hợp tác với các trường Đại học Van Hall Larenstein Wageningen và Đại học HAS của Hà Lan và công ty Fresh Studio.

-          Tham dự lớp đào tạo ngắn hạn tại Bỉ về tuyến trùng, đồng tổ chức các hội thảo về IPM tại Lâm Đồng cùng với Trường Đại học Ghent các dự án do Chính phủ Bỉ tài trợ.

-          Dự án hợp tác thành lập trung tâm phân tích và kiểm định với Viện Nghiên cứu và Kiểm định Hàn Quốc (Korea Research and Testing Institute – KTR) khởi động từ năm 2015 – 2016 là những dự án đã tạo điều kiện để trang bị các thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong tương lai đối với trường Đại học Đà Lạt nói chung cũng như với Khoa Nông Lâm nói riêng.

-          Tổ chức hoạt động seminar thường xuyên với giáo sư từ trường Đại học Shinzu, Nhật Bản.

-          Trao đổi cán bộ nghiên cứu với các trường đại học tại Hàn quốc, Nhật Bản, Bỉ.

-          Bước đầu có mối quan hệ với các trường Đại học ở Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Úc,…

-          Hợp tác với trung tâm đào tạo quốc tế Agrostudies, Israel để giới thiệu sinh viên tham gia chương trình vừa làm vừa học về nông nghiệp công nghệ cao tại Israel.

Các tin khác