Cao Thị Làn

TS. Khoa học cây trồng
Giảng viên chính
Trưởng khoa


Lê Như Bích

TS. Kinh tế nông nghiệp
Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa


Phạm Ngọc Tuân

TS. Khoa học cây trồng
Giảng viên chính
Phó Trưởng khoa


Nguyễn Văn Kết

PGS. TS. KH cây trồng
Giảng viên cao cấp
Nguyên Phó Hiệu trưởng


Trần Thị Minh Loan

TS. Bảo vệ thực vật
Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn Nông học


Nguyễn Tiến An

TS. KH&CN thực phẩm
Giảng viên chính
Trưởng Bộ môn CNSTH


Trương Thị Lan Anh

ThS. NCS. Sinh lý thực vật
Giảng viên


Đinh Quảng Anh

TS. Khoa học cây trồng
Giảng viên


Nguyễn Thị Cúc

ThS. NCS. Nấm cộng sinh TV
Giảng viên


Lê Dũng

TS. Kỹ thuật sinh học
Giảng viên


Phan Hoàng Đại
ThS. Sinh học thực nghiệm
Phó trưởng phòng CSVC


Hồ Thị Thu Hoà

ThS. Phát triển nông thôn
Giảng viên chính


Lê Bá Lê

ThS. NCS Nông nghiệp
Giảng viên


Nguyễn Thị Thăng Long

TS. Công nghệ STH
Giảng viên chính


Nguyễn Trí Minh

TS. Sinh lý thực vật
Giảng viên


Nguyễn Bá Nam

TS. Khoa học cây trồng
Phó Viện trưởng Viện NCƯDNNCNC


Nguyễn Thị Thanh Tịnh

TS. Hoá thực phẩm
Giảng viên


Nguyễn Thị Tươi

ThS. NCS. Kinh tế NN
Giảng viên chính


Tạ Thị Thanh Tâm
CN. Nông học
Nghiên cứu viên


Nguyễn Thị Mai Anh
ThS. Luật
Chuyên viên hành chính

KHOA NÔNG LÂM
Trường Đại học Đà Lạt

place Nhà A5 - 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
call 0263 3834 051
email khoanonglam@dlu.edu.vn

Top