CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sau thu hoạch được thiết kế nhằm đào tạo sinh viên trở thành các kỹ sư Công nghệ Sau thu hoạch có trình độ chuyên môn cao về lĩnh vực Công nghệ Sau thu hoạch trong quản lý, tổ chức sản xuất và chuyển giao khoa học kỹ thuật, có kỹ năng tay nghề thành thạo, có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm với xã hội. 

Trong quá trình học tập, sinh viên được thực tập thực hành tại các phòng LAB có phương tiện máy móc tốt, chuyên ngành; Có cthời gian  đi thực tế, làm việc tại các doanh nghiệp chế biến bảo quản, xuất khảu nông sản trên địa bàn; Có cơ hội đi nâng cao chuyên môn và thu nhập tại Issarael, Nhật Bản; Có thế tiếp tục học lên Thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư công nghệ Sau thu hoạch có khả năng đảm nhiệm công tác quản lý, sản xuất, làm cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyển giao khoa học công nghệ tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp của nhà nước từ trung ương đến địa phương như các Sở, Viện và Trung tâm nghiên cứu, các Công ty, Nhà máy sản xuất, các Chương trình, Dự án... liên quan đến lĩnh vực Công nghệ Sau thu hoạch.

Sau khi  tốt nghiệp, sinh viên sẽ đạt các năng lực sau:

Kiến thức

Vận dụng được khối kiến thức cơ bản như Toán cao cấp, Xác suất thống kê, Vật lý, Hóa học, Sinh học phân tử, Sinh thái môi trường, Phương pháp tiếp cận khoa học… vào cuộc sống cũng như nghề nghiệp

Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành như Vi sinh thực phẩm, Hóa sinh đại cương, Hóa học thực phẩm, Kỹ thuật thực phẩm, Dinh dưỡng học, An toàn thực phẩm... để giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến chuyên ngành Công nghệ Sau thu hoạch.

Vận dụng thành thạo các kiến thức ngành để giải thích, phân tích các vấn đề trong quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, sản xuất… thuộc lĩnh vực Công nghệ Sau thu hoạch đáp ứng cho sự nghiệp khoa học và phát triển kinh tế.

Vận dụng sáng tạo các kiến thức khoa học, kiến thức thực tế về Công nghệ Bảo quản, Chế biến nông sản, thực phẩm như Kỹ thuật chế biến các sản phẩm để tiếp cận và làm quen với các công việc trong tương lai, tiến tới tạo ra các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Có khả năng phân tích và giải quyết được những nảy sinh trong thực tiễn mà lý thuyết còn hạn chế đề cập đến để bổ sung cho lý thuyết thông qua tiếp cận thực tế các Viện, Trung tâm nghiên cứu, các cơ sở sản xuất và các nhà máy. Phân tích được vấn đề trong nghiên cứu và sản xuất về lĩnh vực ngành bằng thực tập nghề nghiệp và thực tập tốt nghiệp. 

Có năng lực phát triển chuyên môn, tiếp tục nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ.

Kỹ năng nghề nghiệp

Hình thành kỹ năng nghề nghiệp như phân tích và đánh giá chất lượng sản phẩm, chế biến các sản phẩm từ động vật và thực vật để tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Vận dụng được các kỹ thuật công nghệ trong chế biến thực phẩm như chế biến thịt, trứng, sữa; chế biến chè; sản xuất rượu bia nước giải khát… 

Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm trong nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn sản xuất.

Biết cách khai thác và sử dụng các phần mềm thống kê ứng dụng trong Công nghệ Sau thu hoạch.

Xây dựng được kế hoạch, phương pháp trong nghiên cứu chuyên môn.

Kỹ năng mềm

Có trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450 

Có khả năng sử dụng tin học văn phòng và các phần mềm tin học chuyên ngành.
Có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm

Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua viết, thuyết trình, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống.

Phẩm chất tư cách đạo đức

Nói và làm theo các quy định của ngành phù hợp với đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Có tính kiên trì, học hỏi, chia sẻ và biết lắng nghe.

Mạnh dạn, tự tin đề xuất, xây dựng và bảo vệ ý tưởng. 

Bình tĩnh xử lý tình huống trong công việc, đồng thời giữ được mối quan hệ mật thiết với cộng đồng.

Xem chi tiết chương trình

 

KHOA NÔNG LÂM
Trường Đại học Đà Lạt

place Nhà A5 - 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
call 0263 3834 051
email khoanonglam@dlu.edu.vn

Top