CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Chương trình được xây dựng với mục tiêu đào tạo kỹ sư Công nghệ thực phẩm. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên có khả năng nắm bắt được kiến thức cơ bản và những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm. Người học có kỹ năng thực hành tốt đáp ứng được các yêu cầu của thị trường lao động, có đủ năng lực học tiếp lên các bậc học cao hơn, có đủ trình độ làm việc với các công ty, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp bảo quản - chế biến nông, thuỷ sản cũng như các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực thực phẩm ở Lâm Đồng, khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Chương trình được xây dựng với các mục tiêu cụ thể như sau:

Phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức phục vụ nhân dân, trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật.

Kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, an ninh quốc phòng, Tiếng Anh chuyên ngành, khoa học tự nhiên và xã hội làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn của ngành công nghệ thực phẩm.

Năng lực chuyên môn tốt về lĩnh vực công nghệ thực phẩm để thích ứng với nhiều vai trò công việc khác nhau như cán bộ kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu trong các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp cũng như tự làm chủ, phát triển cơ sở sản xuất thực phẩm, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. 

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm nhằm phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu và tự đào tạo bản thân.

Khả năng nghiên cứu và học tiếp các chương trình đào tạo cao hơn sau khi tốt nghiệp; đồng thời nhận thức về sự cần thiết của việc học tập suốt đời và trau dồi, cập nhật chuyên môn thường xuyên nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm.

Xem chi tiết chương trình

 

KHOA NÔNG LÂM
Trường Đại học Đà Lạt

place Nhà A5 - 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
call 0263 3834 051
email khoanonglam@dlu.edu.vn

Top