HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Các phòng thí nghiệm tại Khoa Nông Lâm - Trường Đại học Đà Lạt được trang bị đầy đủ các dụng cụ và thiết bị để đảm bảo việc thực hành và nghiên cứu khoa học của sinh viên

  • BẢO VỆ THỰC VẬT
  • NÔNG HOÁ - THỔ NHƯỠNG
  • VI SINH NÔNG NGHIỆP
  • ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
  • BẢO QUẢN NÔNG SẢN
  • CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
  • NHÀ KÍNH
  • CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT
  • LED PLANT FACTORY

KHOA NÔNG LÂM
Trường Đại học Đà Lạt

place Nhà A5 - 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
call 0263 3834 051
email khoanonglam@dlu.edu.vn

Top