GIỚI THIỆU KHOA NÔNG LÂM

18 tháng 02, 2017

Đào tạo cán bộ kỹ thuật ở bậc đại học, cao đẳng và liên thông; nghiên cứu khoa học và dịch vụ, chuyển giao công nghệ; phát triển nguồn lực về nông nghiệp và phát triển nông thôn cho địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên, Đông Nam bộ và cả nước

KHOA NÔNG LÂM
Trường Đại học Đà Lạt

place Nhà A5 - 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng
call 0263 3834 051
email khoanonglam@dlu.edu.vn

Top