Học ở "miền đất hứa" để tìm cơ hội khởi nghiệp

04 tháng 12, 2018

Nhiều sinh viên khoa Nông Lâm, Trường Ðại học Ðà Lạt khi vừa tốt nghiệp đã đăng ký sang Israel - thủ đô nông nghiệp công nghệ cao để học tập kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp cho chính bản thân mình ở miền đất hứa.
« | 1 | 2 | 3 | 4 | »
Top