Giới thiệu về ngành Nông học

23 tháng 03, 2016

Ngành Nông học đã và đang mở rộng các hệ đào tạo, bao gồm đào tạo bậc đại học hệ chính qui, hệ thường xuyên, hướng tới hệ đào tạo sau đại học Ngành nông học có hơn 43 đề tài các cấp, từ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Viện, cấp tỉnh và cấp Trường, các dự án phát triển khoa học kỹ thuật, tham gia các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, ngành nông học cũng có sự hợp tác nghiên cứu với các trung tâm, các viện và các trường đại học trong nước và quốc tế

CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA KỸ SƯ NÔNG HỌC

18 tháng 02, 2017

SINH VIÊN NÔNG HỌC CÓ THỂ LÀM VIỆC TẠI - Các cơ quan, tổ chức nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp - Các viện nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học và nông nghiệp - Các công ty/doanh nghiệp nước ngoài và trong nước trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh, phân bón, công nghệ tưới, cây giống, hạt giống và thuốc bảo vệ thực vật
Top