Cao Thị Làn

26 tháng 01, 2016

Chức vụ: Q. Trưởng Khoa Học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ - NCS Email: lanct@dlu.edu.vn

Nguyễn Văn Kết

26 tháng 01, 2016

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ, GV cao cấp Email: ketnv@dlu.edu.vn

Lê Như Bích

26 tháng 01, 2016

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa Học vị: Tiến sĩ - Giảng viên Email: bichln@dlu.edu.vn

Trần Thị Minh Loan

26 tháng 01, 2016

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Nông học Học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ - NCS Email: loanttm@dlu.edu.vn

Nguyễn Thị Thăng Long

26 tháng 01, 2016

Chức vụ: Trưởng Bộ môn Công nghệ Sau thu hoạch Học vị: Giảng viên chính, Thạc sĩ - NCS Email: longntt@dlu.edu.vn

Nguyễn Trí Minh

26 tháng 01, 2016

Học vị: Giảng viên - Tiến sĩ E-mail:minhnt_nl@dlu.edu.vn Phone:0979774446

Lê Dũng

26 tháng 01, 2016

Chức vụ: Trưởng phòng thí nghiệm Bảo vệ thực vật Học vị: Giảng viên - Thạc sĩ, NCS tại Bỉ Email: dungl@dlu.edu.vn

Đinh Quảng Anh

26 tháng 01, 2016

Chức vụ: Giảng viên Học vị:   Thạc sĩ -NCS tại Đức E-mail:anhdq@dlu.edu.vn Phone:0945760883
« | 1 | 2 | »
Top