TUYỂN DỤNG CỦA LVT CONSOLIDATED Co., Ltd

14 tháng 06, 2018

YÊU CẦU  Số lượng 8 nhân viên:  1 Đóng gói: 4 người, kỹ thuật giống 2 người, sản xuất 2 người Vị trí 1 và 3: lao động phổ thông Vịtrí 2: tốt nghiệp CĐ, ĐH ngành Công nghệ sinh học, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm, Nông học,...
« | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »
Top