Chào mừng đến với Khoa Nông Lâm - Trường Đại học Đà Lạt!
phương thức xét tuyển

Tuyển sinh trong cả nước, xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Học bạ THPT, Kết quả các kì thi đánh giá năng lực

tuyển thẳng

Theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Đà Lạt

học bổng

Hằng năm, Trường Đại học Đà Lạt cấp trên 10 tỷ đồng các loại học bổng (học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ, hỗ trợ chi phí học tập, khen thưởng sinh viên)

cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp

Trường Đại học Đà Lạt hợp tác chặt chẽ với nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2024

Ký hiệu Trường

Ngành tuyển sinh

Mã ngành

Chỉ tiêu (dự kiến)

Tổ hợp xét tuyển

TDL

Nông học

7620109

50

B00: Toán, Hoá, Sinh

B08: Toán, Sinh, Tiếng Anh

D07: Toán, Hoá, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

TDL

Công nghệ sau thu hoạch

7540104

50

A00: Toán, Lý, Hoá

B00: Toán, Hoá, Sinh

B08: Toán, Sinh, Tiếng Anh

D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh

TDL

Công nghệ thực phẩm

7540101

50

A00: Toán, Lý, Hoá

A02: Toán, Lý, Sinh

B00: Toán, Hoá, Sinh

D07: Toán, Hoá, Tiếng Anh

icon

70%

Giảng viên có trình độ Tiến sỹ

icon

23

Doanh nghiệp, Viện nghiên cứu có hợp tác đào tạo với Khoa

icon

3

Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ cao

icon

90%

Sinh viên có việc làm sau một năm ra trường